Kategoriler
Genel

Stajlar hakkında duyuru | Announcement about Internships

Scroll down for English version:

Sevgili öğrencilerimiz, 

Pandemi koşullarının düzelmemesi göz önünde bulunduralarak alınan *Senato Kararı uyarınca stajlarla ilgili son durum şöyledir: 

  • Haziran 2021 itibariyle mezuniyet durumuna gelmiş olan öğrencilerimiz (Yaz okuluna kalmaksızın müfredatındaki bütün derslerini başarıyla tamamlamış ve ortalaması 2’nin üzerinde olan) sorumluluğu üstlendiklerini beyan etmeleri şartıyla ister buldukları şirketlerde yüz-yüze, isterlerse proje olarak bu yaz stajlarını yapabilecekler. 
  • 3. Ve 4. Sınıfta bulunan öğrencilerimizin de stajları ertelenmiştir.  

Üniversite Senato Kararı:

Yapılan görüşmeler sonucunda; Pandemi süreci ile kısıtlı olmak şartıyla mezuniyet aşamasında olan öğrencilerinstaj işlemleri için  öğrenci talep ettiği ve ilgili Fakülte/Müdürlük tarafından uygun görüldüğü takdirde belirlenecek usul, esas ve değerlendirme kriterlerine göre ödev, proje vb. yapılarak staj uygulaması tamamlanabileceği aynı zamanda  mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin sorumluluğun kendilerinde olduğunu belgelendirmeleri şartıyla stajlarını iş yerlerinde uygulamalı olarak yapmayı talep etmeleri halinde değerlendirmenin ilgili Fakülte/Müdürlük tarafından yapılmasına karar verildi.


Dear students,  

According to the *Senate Decision taken by considering the pandemic conditions, the last situation regarding internships is as follows: 

  • Our students who have reached the status of graduation as of June 2021 (who have successfully completed all their courses in their curriculum without considering summer school with at least 2.00 GPA) will be able to do their internships either by doing it as a project or provided that they declare accepting the responsibility with the form, they will be able to do it at a company, face-to-face. 
  • The internships of our 3rd and 4th year students have also been postponed. 

*University Senate Decision: 

Provided that it is limited to the pandemic period, in the internship process of the students who have reached the status of graduation as of June 2021 may completed their internship in the case where appropriate by the relevant Faculty / Department according to the procedures, principles and evaluation criteria with assignments, projects, etc. 

Also, when they request to do their internships in the workplace, the evaluation will be made by the relevant Faculty / Department, provided that they accept that the responsibility will be theirs, and the internship will be carried out in accordance with the decisions of the department commissions and boards.

Best wishes,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir