Bitirme Projesi

Endüstri Mühendisliği öğrencileri mezun olabilmek için 7. ve 8. yarıyıllarda bitirme projesini başarmak durumundadırlar.

Uygulamalı olarak hayata geçirilen bu projelerin ilk kısmı olan 491 problem tespiti, ikinci kısmı olan 492 ise tespit edilen bu problemin çözümü ve uygulanmasını kapsamaktadır.