Bitirme Projesi

Endüstri Mühendisliği öğrencileri mezun olabilmek için 7. ve 8. yarıyıllarda bitirme projesini başarmak durumundadırlar. Müfredatta belirtilen ön koşullara ek olarak, 491 alabilmek için 125 AKTS’lik, 492 alabilmek için 150 AKTS’lik ders başarmış olma koşulu vardır.

Uygulamalı olarak hayata geçirilen bu projelerin ilk kısmı olan 491 problem tespiti, ikinci kısmı olan 492 ise tespit edilen bu problemin çözümü ve uygulanmasını kapsamaktadır.