491 Çalışma Esasları

Öğrenci bir üretim/hizmet işletmesinin temel işlevlerini bir Endüstri Mühendisi gözü ile inceleyecek, bu amaçla mevcut sistemi tanıtarak ve her bir işleve eleştirel açıdan yaklaşarak, iyileştirmeye açık faaliyetleri ve problem alanlarını ortaya koyacaktır.

Yukarıdaki amacın gerçekleştirilmesi için aşağıdaki başlıkları içeren bir çalışma planı hazırlanacak ve proje dağıtımının kesinleşmesini izleyen günlerde, ilan edilecek tarihte danışmana teslim edilecektir.

Öğrenci bu planı bir Gantt Şeması şeklinde hazırlayacak ve plana uygun bir şekilde yapacağı çalışmalarını, belirli aralıklarla danışmanına rapor ederek, sürekli olarak iletişim halinde olacaktır.

Öğrenciden yine ilan edilecek olan tarihlerde, yazılı bir ara rapor ve son rapor taslağı istenecek, son raporun danışman tarafından kabul edilmesinden sonra belirlenmiş olan değerlendirme kriterlerine göre, öğrencinin proje notu verilecektir.

Ana Başlıklar

Firmanın Tanıtımı

 • Firmanın sektörü, ürün/hizmet tipine göre konumu nedir?
  • Seri üretim(stok için), sipariş tipi üretim, montaj için üretim veya karma
  • B2B, B2C
 • Ürün/hizmet veya ürünlerin/hizmetlerin tanıtımı
 • Süreçlerin tanıtımı;
  • Ürün/hizmet süreç akış şemalarının çıkarılması,
  • Süreçlerdeki malzeme akışının, yerleşim şeması üzerinde gösterilmesi, gerek yerleşimde ve gerekse malzeme akışında ve naklinde darboğazlar, ara stok birikimleri v.b. problemlerin olup olmadığının tespitini içerir
 • GZFT analizi
 • GZFT’den strateji belirleme

İşlevsel Tanıtım

 • Üretim/Hizmet planlama ve kontrol sisteminin incelenmesi;
  • işletmenin; kısa, orta ve uzun vadeli üretim planları var mı,
  • planlama amacıyla bir yazılım kullanılıyor mu,
  • kullanılıyorsa etkin çalışıyor mu,
  • ürün tipine uygun satış tahmin yöntemleri kullanılıyor mu,
  • kullanılmıyorsa neden?
  • Nasıl bir planlama prosedürü kullanılıyor;
  • planlar gerçekleştirilebiliyor mu,
  • işin planlara göre gitmesini sağlayan bir iş takip ve kontrol sistemi var mı,
  • varsa bu sistemlerin tanıtılması
  • ve bütün bu konulara ilişkin yetersizliklerin ve problem alanlarının belirlenmesi

FLOW PROCESS CHART/ ÜRÜN AKIŞ ŞEMASI, FLOW CHART/AKIŞ ŞEMASI  SEÇİLECEK BİR ÜRÜN/HİZMET VE SÜREÇLER İÇİN HAZIRLANMALIDIR

 • Kalite yönetimi sisteminin incelenmesi;
  • firma satın alınan malzemenin, süreç içindeki mamullerin ve bitmiş ürünün kalite kontrolünü hangi yöntemleri kullanarak yapmaktadır:
  • İstatistiksel K.K. yöntemleri kullanılıyor mu?
  • Kullanılmıyorsa nedenleri, tedarikçi firmalar ile olan ilişkilerinde yaklaşımları nedir?)
  • KARAR VERME /BİLGİ AKIŞI NASIL OLUYOR (FLOW /AKIŞ ŞEMASI)
 • Envanter (stok) kontrol sisteminin incelenmesi;
  • ürün tipine bağlı olarak, firma hangi tip stokları tutmaktadır?
  • Stok kontrol ve sipariş verme hangi esaslara göre yapılmaktadır,
  • bilimsel yöntemler kullanılıyor mu?
  • Stok kayıt sistemi nasıl çalıştırılıyor v.b.
  • ABC ANALİZİ BİR ÜRÜNÜN TEMEL TÜM PARÇALARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK YAPILACAK
 • Bakım sisteminin incelenmesi;
  • işletmenin ayrıca bir Bakım Bölümü var mı? varsa görevleri,
  • Bakım İşleri nasıl planlanıyor ve programlanıyor?
  • Süreçte kullanılan ekipmanın, arızalarını, uygulanan onarımı, süreleri v.b. onarım bilgileri tarihsel olarak kayda geçiriliyor mu?
  • Koruyucu, önleyici bakım ne şekilde yapılıyor,
  • bilimsel verilere göre bir planlama yapılıyor mu?
 • İş yerinin ergonomik açıdan incelenmesi;
  • gerek mavi yakalıların ve gerekse beyaz yakalıların çalıştıkları ortamın, kullandıkları ekipmanın ergonomik açıdan verimliliği düşürecek nitelikte olup olmadığının gözlenmesi ve iyileştirme alanlarının tespiti
 • Bitmiş ürün dağıtımı ve müşteriye teslim;
  • ürün tipine bağlı olarak, ürünler hangi kanallardan, ne şekilde müşteriye iletiliyor, teslim gecikmeleri v.b. problemler yaşanıyor mu?
  • Bir dağıtım planlaması ve buna bağlı olarak üretim planlaması yapmayı gerektirecek yaklaşımlar önerilebilir mi?
  • Dağıtım işlevini etkinleştirecek ve dağıtım masraflarını azaltacak yöntemler uygulanabilir mi?
  • SATIN ALMA KARAR SİSTEMİ FLOW/AKIŞ ŞEMASI KULLANILARAK GÖSTERİLECEK
  • TÜM SİSTEMDE BİLGİ AKIŞI NASIL OLMAKTADIR? FLOW CHART/AKIŞ ŞEMASI İLE GÖSTERİNİZ

Diğer İşlevler ve Problem Alanlar

Öğrenci, yukarıda ele alınan imalata ilişkin temel işlevlerin dışında başka işletme problemleri ile de karşılaşabilir veya firmanın tespit ettiği ve üzerinde çalıştığı projeler olabilir. Bu durumda proje raporuna bu konular da eklenmelidir.

Yayın taraması

Belirlenen problem alanında literatürde yapılan çalışmaları içeren yayın taraması.

Sonuç ve Öneriler

Öğrenci yukarıda açıklanan incelemeler sonucunda, birçok problem alanıyla karşılaşacaktır. Son bölümde bu problemler, tekrar tanımlanacak, bu problemlere nasıl ve hangi yöntemleri kullanarak yaklaşılması gerektiği ifade edilecek, hangi problemin veya problemlerin öncelikli olduğu, nedenleriyle açıklanacak ve böylece öğrencinin EM / IE 492 mezuniyet projesinde üzerinde çalışacağı muhtemel konu belli olacaktır.