Ara Raporda Olması Gerekenler

Ara rapor 20 çift satır aralıklı sayfayı geçmemelidir (Ekler hariç). Rapor aşağıdaki konuları içeren bölümlerden oluşmalıdır (Aşağıdaki liste bölümlerin veya alt bölümlerin başlıklarının bir listesi olmayıp, raporda bulunması gereken konuların bir listesidir. Siz kendi başlıklarınızı kendiniz seçeceksiniz.).

Raporun bir kopyasını danışmanınıza verin. Danışmanınız tarafından istenen düzeltmeleri yaptıktan sonra firmadaki sizi yönlendiren sorumlu kişiye bir kopyasını paylaşın.

Başlık sayfası

Özet (Projenin amacının ve sonuçlarının kısa ve öz bir özetidir. Özet proje bu esnada nihai haline gelmediği halde, bitirilmiş gibi yazılır. 200 kelimeyi aşmamalıdır.)

Giriş (Firmanın tanıtımı, ürün ve / veya üretim süreci, problemin içeriği, takımın çözümlemesi gereken problemin eksiksiz tarifidir.)

Problem tarifi ( İdeal olarak bir paragraftan fazla olmayacak şekilde birkaç cümlede problemin kısaca tekrar tarifi.)

Probleme planlanan yaklaşım Probleme yaklaşımınızdaki planınızı, hangi metodolojiyi ve ne sebeple bu metodolojiyi kullandığınızı tarif edin.)

O tarihe kadar bitirilen çalışma (Birkaç bölümde dönem ortasına kadar gerçekleştirmiş olduğunuz çalışmaları, elde ettiğiniz ara sonuçları tarif edin.)

O tarihten sonra bitirilecek çalışma ( Geriye kalmış ve bitirilmesi gereken çalışmaları tarif edin, bu çalışmaların ne kadar süreceğiyle ilgili tahminlerinizi açıklayın, bu  sırada karşılaşmayı umduğunuz sorunların çözümlenmesindeki planınızı tarif edin.)

*Bitirilen ve bitirilecek çalışmaları ayrıca bir Gantt şemasında gösteriniz. Gantt şemanızı MS Project’te hazırlayabileceğiniz gibi, Ücretsiz GanttProject‘i de kullanabilirsiniz.

Firma ile ilişkinizin özeti

Referanslar

Ekler