Faydalı Bilgiler, Bağlantılar, Dosyalar

Bu dersin amacı öğrencilere, kendilerini, araştırmaya dayanan çalışmalara ve/veya mezuniyet tezine hazırlamaları için tek kişi olarak veya takım halinde bir projede çalışma imkanını sağlamaktır.

Öğrenciler, Endüstri Mühendisliği Bölümü ve seçilmiş endüstri kuruluşlarının birlikte yürüttükleri projelerde çalışmaya teşvik edilir.

Bu proje çalışmasında öğrencilerden beklenen, gerçek hayatta karşılaşılan endüstri mühendisliği problemlerinin nasıl belirleneceklerinin, nasıl analiz edileceklerinin ve nasıl çözümleneceklerininöğrenilmesidir.

Proje takımları, Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve endüstri kuruluşları tarafından belirlenen gerçek hayattaki projelerde çalışacaklardır.

Bütün dönem boyunca takımlar firma ile yakın olarak çalışacaklardır. Çalışmanın sonuçlarının firmanın ve akademik danışmanların beklentilerini karşılaması istenir.Bu derslerde,

Bu derslerde, hem bir öğrenci, hem de  bir mühendis olarak çalışacağınız için, bir fabrikada araştırma yapılması hakkındaki temel konuları tekrar etmeniz faydalı olacaktır.Burada ilişkide olacağınız en önemli kişi, firmanın kendi bünyesinde sizinle çalışmak üzere görevlendirdiği kişidir. Bu şahıs firma ile olan bağlantı noktanızdır ve size gerekli olan tüm enformasyonu, yol gösterici bilgileri ve tavsiyeleri verecektir. Orada bir ‘

Burada ilişkide olacağınız en önemli kişi, firmanın kendi bünyesinde sizinle çalışmak üzere görevlendirdiği kişidir. Bu şahıs firma ile olan bağlantı noktanızdır ve size gerekli olan tüm bilgileri ve tavsiyeleri verecektir. Orada bir ‘uzman’ olarak bulunduğunuz halde, size yardımcı olan bu kişilerin firmada belirli bir süreden beri çalıştığını, firma ve firmanın iş süreçleri hakkında sizden daha fazla bilgi sahibi olduklarını ve yaptığınız analizin başarılı veya başarısız  olmasında önemli derecede etkili olacaklarını unutmayınız.

Bu sebeple iş yerinde karşılıklı saygı ve güvene dayanan ilişkiler geliştirmeye ve bu ilişkileri sürekli tutmaya dikkat ediniz.


Bitirme projesi MADDE 23 – (1) Bitirme projesi bir öğretim üyesinin/görevlisinin danışmanlığında yapılır. Bir öğrencinin bitirme projesini alabilmesi için gerekli koşullar ders programlarında gösterilir. Bitirme projesi danışmanlıklarının öğretim üyeleri/görevlileri arasındaki dağılımı ilgili bölümlerce yapılır. Bitirme projesinin alınması, yürütülmesi, teslimi ve sınavı hakkındaki esaslar ile yazım kuralları Senato tarafından belirlenir.

Yazın Taraması Sunum Dosyası