Faydalı Bilgiler, Bağlantılar, Dosyalar

Bitirme projesi MADDE 23 – (1) Bitirme projesi bir öğretim üyesinin/görevlisinin danışmanlığında yapılır. Bir öğrencinin bitirme projesini alabilmesi için gerekli koşullar ders programlarında gösterilir. Bitirme projesi danışmanlıklarının öğretim üyeleri/görevlileri arasındaki dağılımı ilgili bölümlerce yapılır. Bitirme projesinin alınması, yürütülmesi, teslimi ve sınavı hakkındaki esaslar ile yazım kuralları Senato tarafından belirlenir.

Tez Yazım Kılavuzu

Yazın Taraması Sunum Dosyası

Google Scholar