Eğitim Amaçlarımız

  1. Performanslarını arttırmaya yönelik olarak sistemleri tasarlamak, analiz etmek ve gerekli iyileştirme çalışmalarını bilimsel yöntemlerle gerçekleştirmek.
  2. Analitik düşünce yeteneğini kullanarak üretim ve hizmet sektörlerindeki sorunlara sistem yaklaşımı ile çözümler üretebilmek.
  3. Lisansüstü programlara katılmak ve/veya çalıştaylar, seminerler, sertifika programları ya da bağımsız çalışmalar yoluyla mesleğine yönelik gelişmeleri sürekli takip ederek yeniliklere uyum sağlayabilmek.