Staj Defterleri | Internship Notebooks

Fakültenin aldığı yeni karar ile artık staj defteri dekanlıktan verilmeyecektir. Aşağıdaki bağlantılardan deftere ait kısımlar indirilip, çıktıları alınabilir.

You may print the internship notebook sheets

Kapak Sayfası / Cover Page indir / download
Haftalık Özet Kısmı / Weekly Summary

(1.staj için en az 3, 2.staj için en az 4, 3.staj için en az 5 tablo doldurulacak / minimum 3 tables for Int.1, 4 tables for Int.2, 5 tables for Int.3)

indir / download
Günlük Kısmı / Daily Notes

(1. staj için en az 15, 2. staj için en az 20, 3.staj için en az 25 sayfa doldurulacak / minimum 15 pages for Int.1, 20 tables for Int.2, 25 tables for Int.3)

indir / download